Jerry Karlsson

Verkställande Direktör 1992 – 2000

Lidköpings Mekaniska Verkstads AB

Lidköping Machine Tools AB

Jerry Karlsson

Jerry Karl-Erik Karlsson föddes 1949 i Tun i Lidköpings kommun. Han är civilingenjör från Chalmers i Göteborg och tillträdde posten som VD för Lidköping Machine Tools AB 1992. Han innehade posten fram till år 2000 då SKF sålde LMT till Karolin Machine Tools AB.

Innan han tillträdde som VD var han chef för tillverkningsavdelningen på företaget.