George Peterson

Verkställande Direktör 2017 – 2019

Lidköpings mekaniska verkstad

George Peterson

Han tillträdde posten som VD för Lidköpings mekaniska verkstad 2017. Han innehade posten till 2019.