Andreas Mehner

Verkställande Direktör 2001 – 2003

Lidköpings mekaniska verkstad

Andreas Mehner

Han tillträdde posten som VD för Lidköpings mekaniska verkstad 2001. Han innehade posten fram till år 2003.