Vi vårdar historien

Om föreningen
Meken-Minnet

Fysiskt museum

Meken-Minnet är ett arbetslivsmuseum som visar Lidköpings Mekaniska Verkstads utveckling från 1875 fram till dagens två företag,
UVA Lidköping och LMV Lidköpings Mekaniska.

Digitalt museum

Utöver vad som visas på museet har föreningen även skapat och administrerar ett antal sidor där du kan läsa om företagets utveckling från bildandet 1875 fram till våra dagar.

Om Föreningen

Rulla ner på sidan
så hittar du mer om
föreningen Meken-Minnet.

Föreningen idag

Föreningens medlemmar samlas under vinterhalvåret, tisdagar mellan 09:00 och 11:00. Förutom arbete med museets utrustning och samlingar är den sociala gemenskapen en viktig faktor. Den förstärks genom gemensamma resor och utfärder med besök på andra museer.

Vi tar emot större eller mindre grupper, inkl. skolklasser, för en guidad visning efter överenskommelse. Fyll i kontaktformuläret med era önskemål, så tar vi kontakt med er.

2018 har föreningen ett 80-tal medlemmar och årsavgiften höjdes 2018 till 100 kronor. Medlemmarna består främst av anställda och före detta anställda med intresse av Mekens industrihistoria, dess produkter, produktionsutrustning, anställdas arbetsförhållanden och livsvillkor. Även andra intresserade är naturligtvis välkomna som medlemmar. Våra stadgar ändrades 2020 för att göra det tydligare.

Klicka här om du önskar bli medlem.

Vi har även haft ett gott samarbete med Mekens Pensionärsförening som vid sitt årsmöte 2022 beslutade att upphöra som egen förening och medlemmarna ingår nu i Meken-Minnet.

Resor

Så länge som föreningen slapp betala hyra för museets lokaler, fanns det ibland möjlighet att anordna någon resa till något intressant resmål. Genom samarbetet med Mekens Pensionärsförening fanns även möjligheten för våra medlemmar att följa med på deras resor.

När föreningen i juli 2017 drabbades av hyreskostnader fanns det inte längre någon ekonomisk möjlighet att arrangera egna resor.

Mekens Pensionärsförening fick bidrag till resor av UVA Lidköping. Efter samgåendet får nu föreningen Meken-Minnet detta bidrag som är öronmärkt för resor. Nu finns det därför åter en möjlighet att anordna dessa resor.

Om du klickar på bilden hittar du foton från några av våra resor.

Vår hemsida

Tyvärr är vi för tillfället något trångbodda eftersom vi blev tvungna att avstå två rum till Campus västra Skaraborg. Där hade vi tidigare vårt arkiv, vårt mötesrum och ett pentry som nu får dela plats med utställningen.

Det är en av orsakerna till att vi utökade vår hemsida och skapade vårt digitala museum. Då kan du sitta framför en dator och i lugn och ro ta del av historien om ett företag som gjort namnet Lidköping känt över hela världen. Alla maskiner som tillverkats har namnet Lidköping ingjutet på maskinstativet.

våra hyrekostnader

Fram till juli 2017 betalade föreningen ingen hyra för de lokaler museet tog i anspråk eftersom Lidköping Machine Tools hyrde lokaler på ett långtidskontrakt. Då de inte hade behov av all yta man hyrde fick föreningen använda den för muséet.

När hyreskontraktet löpte ut juni 2017 kom kravet från fastighetsägaren att föreningen skulle betala hyra. Finansieringen löstes dels genom att UVA Lidköping, som bolaget bytt namn till, bidrog med halva hyreskostnaden, dels gonom ett bidrag från Lidköpings kommun.

Från 2018 till och med 2022 har UVA Lidköping och Lidköpings kommun forsatt att bidra med halva hyran var. UVA Lidköping har lovat att fortsätta bidra med halva hyran, men i dagsläget är det oklart hur kommunen kommer att göra. Vi hoppas på det bästa.

våra sponsorer

Från 2018 till och med 2022 har föreningen erhållit årliga verksamhetsbidrag från Lidköpings kommun, LMV:s arbetares förening och John Hedins stiftelse. Dessutom har UVA Lidköping utlovat att bidraget till resor som mekens pensionärsförening tidigare fick, i fortsättningen kommer att tillfalla Meken-Minnet för samma ändamål.

Vi tackar våra sponsorer
och hoppas på ett
fortsatt gott samarbete!

Medlemsavgift 2024, 150 kr

Hur kan DU stödja föreningen?

  • Du kan bli medlem,
  • Och du kan bidra till vårt arbete med våra samlingar,
  • Du kan skänka en slant till vår verksamhet,
  • Du kan bli sponsor.

Om du vill bli sponsor kan du använda detta kontaktformulär.

Ge ett valfritt bidrag

Tillsammans

Vi träffas varje tisdag

Ända sedan föreningen Meken-Minnet bildades har man träffats varje tisdag mellan 09 till 11 under vinterhakvåret med ett kortare avbrott för jul- och nyårshelgerna.

Då ordnar man med de många föremålen som finns i samlingarna, inte minst alla foton som samlats genom åren. Det finns även tid för fika och att prata gamla minnen.

medlemmar

websidor

%

hemsidan

Föreningens historia

Så började det

Bildandet av föreningen Meken-Minnet

När Karolin Machine Tools (KMT) köpte Lidköping Machine Tools (LMT) av SKF år 2000 kunde gamla maskiner och andra historiska föremål samlas i en gemensam lokal, den gamla Verktygsavdelningen, där museet invigdes den 14 november 2002 av KMTs dåvarande styrelseordförande Björn Kumlin.

Föreningen Meken-Minnet bildades i mars 2003. Man kunde av sekretsskäl tyvärr inte visa muséet för allmänheten, och därför var det inte möjligt för utomstående att bli medlemmar i föreningen Meken-Minnet. Syftet är att bevara LMT:s industrihistoria och att spegla företagets och de anställdas roll i samhälls-utvecklingen.

Vid den nybildade föreningens invigning av museet 2002-11-14 deltog bland andra LMT:s VD Johan Westberg och KMT:s styrelseordförande Björn Kumlin. Mellan dessa syns Kurt Göransson, Bo Hjelmqvist och K-G Lennartsson från föreningens styrelse.

Föreningens första styrelse fick följande sammansättning: Stående: Sture Norrman, Bosse Hjelmqvist. Sittande: Rolf Gustafsson, K-G Lennartsson, Ove Larsson, Lennart Birgersson, Kurt Göransson (ordförande), och Christer Karlsson, ej närvarande.

 

Vad kan vi hjälpa dig med?

Ove Larsson

Kassör

Det är vår kassör som skriver alla ansökningar om bidrag till verksamheten och håller ordning på vår ekonomi.

Bo Hjelmqvist

En av grundarna

Bosse började tidigt att samla föremål med anknytning till meken. Han var en av de drivande som påverkade KMT att bidra till museet.

Roland Kristiansson

Sekreterare/hemsidan

Roland har skapat och utvecklat hemsidan till dagens digitala museum och försöker utveckla den så att tittarna ska kunna kommentera och bidra med innehållet.