Tore Hartung om John Hedin

Tore Hartung är född och uppvuxen i Lidköping. Under sitt yrkesverksamma liv arbetade han som högstadie- och gymnasielärare i svenska, samhälls­kunskap och historia. Han bor numera i Mariestad men har sommarstuga på Kållandsö.

Ett stort intresse ägnar han åt bygdens historia och har skrivit en mängd artiklar som finns publicerade på hans hemsida, torehartung.se.

På våren 2016 besökte han Meken-Minnet och berättade om John Hedin som var VD för LMV 1904 till 1912.

Hans berättelse spelades in och med Tores medgivande kan vi nu göra den tillgänglig för registrerade medlemmar av Meken-Minnet.

Glöm inte att sätta på ljudet på din dator!

Här hittar du en länk till filmen!