välkommen till

Meken-Minnets

Digitala museum

Fysiskt museum

Meken-Minnet är ett arbetslivsmuseum som visar Lidköpings Mekaniska Verkstads utveckling från 1875 fram till dagens två företag,
UVA Lidköping och LMV Lidköpings Mekaniska.

Digitalt museum

Rulla ner på sidan och läs mer om företagets utveckling, från bildandet 1875 fram till våra dagar.

Föreningen

Meken-Minnet är också namnet på föreningen som har skapat och vårdar arbetslivsmuseet Meken-Minnet.

Mekens historia i korthet

På Nya stadens sanner vid Lidans utlopp i Vänern inköptes 1875 mark, för ett öre per kvadratfot, och ”Meken”, Lidköpings Mekaniska Verkstads första fabriksbyggnad uppfördes. Bolagsordningen blev godkänd av Kungl. Maj:t den 31 maj 1875. Företagen (se nedan) är fortfarande belägna på samma plats och det har bidragit till att mycken industrihistoria har kunnat bevaras.
Företaget hette från början Lidköpings Mekaniska Verkstads Aktiebolag. Vid konkursen  1881 bildade man bolaget Aktiebolaget Lidköpings Mekaniska Verkstad och köpte konkursboet. Inför en ny konkurs 1921 bytte bolaget namn till Lidholmen AB. Man bildade sedan bolaget Lidköpings Mekaniska Verkstads Aktiebolag och köpte konkursboet. 1986 ändrades namnet till Lidköping Machine Tools AB.

År 2000 delades  verksamheten i två enheter: Lidköping Machine Tools AB som konstruerar, monterar och säljer verktygsmaskiner (i huvudsak slipmaskiner) samt Lidköpings Mekaniska Verkstad (LMV), som tillverkar produkter på legobasis.
2006 ändrades namnet på Lidköping Machine Tools AB till KMT Lidköping AB, och 2008 bytte KMT Lidköping AB namn till KMT Precision Grinding AB i samband med sammanslagningen med UVA.

2008 såldes LMV till Norecon Invest i Skövde som 2019 sålde vidare till Motala Verkstad Group (MVG) och fick namnet Lidköpings Mekaniska .

2017 bytte KMT Precision Grinding AB namn till UVA LIDKÖPING. I folkmun kallas båda företagen fortfarande ”meken”.

Lidköping

Stockholm

Falköping

Tyskland

75 år 1950

100 år 1975

140 år 2015

150 år 2025

Företagets ledning

Medarbetare berättar

Fackliga organisationer

Verkstadsskolan

Velox

Filmer

Katalogblad

Ritningar

UVA Stockholm

Viktiga årtal

Tore Hartung

Gjuteriet

Sjölunda

Ventilen

LMV:s manskör

På arbetsplatsen

Gruppfoton

Persongalleri

Jubilarer

Pistolen

Manualer

LMV:s bostäder

Föredrag

PM och Rapporter

Vi tackar våra sponsorer
och hoppas på ett
fortsatt gott samarbete!

Medlemsavgift 2024, 150 kr

Hur kan DU stödja föreningen?

  • Du kan bli medlem,
  • Och du kan bidra till vårt arbete med våra samlingar,
  • Du kan skänka en slant till vår verksamhet,
  • Du kan bli sponsor.

Om du vill bli sponsor kan du använda detta kontaktformulär.

Ge ett valfritt bidrag