Välkommen till
Meken-Minnet

Ett arbetslivsmuseum som visar Lidköpings Mekaniska Verkstads utveckling från 1875 fram till dagens två företag,
UVA Lidköping och LMV Lidköpings Mekaniska.

Fysiskt museum

Meken-Minnet är ett arbetslivsmuseum som visar Lidköpings Mekaniska Verkstads utveckling från 1875 fram till dagens två företag,
UVA Lidköping och LMV Lidköpings Mekaniska.

Digitalt museum

Utöver vad som visas på museet har föreningen även skapat och administrerar ett antal sidor där du kan läsa om företagets utveckling från bildandet 1875 fram till våra dagar.

Föreningen

Meken-Minnet är också namnet på föreningen som har skapat och vårdar arbetslivsmuseet Meken-Minnet.

Aktuellt

Håll dig uppdaterad

Vi tackar våra sponsorer
och hoppas på ett
fortsatt gott samarbete!

Medlemsavgift 2024, 150 kr

Hur kan DU stödja föreningen?

  • Du kan bli medlem,
  • Och du kan bidra till vårt arbete med våra samlingar,
  • Du kan skänka en slant till vår verksamhet,
  • Du kan bli sponsor.

Om du vill bli sponsor kan du använda detta kontaktformulär.

Ge ett valfritt bidrag